ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มวลมิตร..จิตอาสา "รักพ่อภาคปฏิบัติ"

มวลมิตร..จิตอาสา  "รักพ่อภาคปฏิบัติ"


                    คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป 
(พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)


คุณยาย......รัก (ในหลวง


สวดมนต์  ถวายพระพร ถวายคำปฏิญาณตนต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช        

ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เหล่าจิตอาสา ลงมือปฏิบัติปกป้อง   "บ้านของพ่อ" 

"ทหารของพระราชา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น